بیمه جوانان


 

توجه : جهت اطلاع از تعهدات حاصل از شرايط مورد نظر خود مي توانيد از بخش نرخ دهي يا استعلام حق بيمه جوانان که به منظور ارائه شرايط اختصاصي بيمه نامه جوانان تهيه شده است استفاده ييد.

 

 

بيمه جوانان يکي از طرح هاي جديد بيمه ايران براي حمايت جوانان در مراحل مختلف زندگي از ازدواج تا زمان فوت مي باشد.

هدف اصلي و تمرکز اين بيمه نامه حمايت از جوانان در مقاطع حساس از زندگي مانند ازدواج، هزينه برگزاري مراسم عقد و عروسي، هزينه تهيه جهيزيه و ... مي باشد.

اين بيمه نامه علاوه بر پوشش رويدادهاي مختلف داراي سرمايه گزاري نيز مي باشد که در زمان اتمام بيمه نامه به همراه سود حاصل از آن به استفاده کنندگان يا بيمه گزار پرداخت خواهد شد.

 

بيمه نامه جوانان داراي پوشش هاي متنوع در زمينه هاي مختلف به شرح زير مي باشد.

1) تامين کمک هزينه حق المشاوره قبل از ازدواج

2) تامين کمک هزينه برگزاري مراسم عقد وعروسي

3) تامين کمک هزينه کنسلينگ مراسم عقد و عروسي به علت حوادث

4) تامين کمک هزينه تهيه جهيزيه

5) تامين کمک هزينه پرداخت مهريه

6) تامين کمک هزينه تامين مسکن

7) تامين کمک هزينه تولد اولين نوزاد

8) فوت بيمه شده

 

1) سن بيمه شدگان از بدو تولد تا 35 سال مي باشد.

2) مدت بيمه نامه حداقل 5 سال و حداکثر 40 سال مي باشد.

3) پرداخت کمک هزينه مشاوره ازدواج حداکثر به ميزان 30 درصد

4) پرداخت کمک هزينه برگزاري مراسم ازدواج حداکثر به ميزان 80 درصد

5) پرداخت کمک هزينه تهيه مسکن يا جهيزيه حداکثر به ميزان 80 درصد

6) جبران هزينه ناشي از لغو ناگهاني مراسم ازدواج حداکثر تا سقف 20 درصد

7) پرداخت کمک هزينه پرداخت مهريه حداکثر تا سقف 90 درصد

8) پرداخت کمک هزينه تولد نخستين فرزند حداکثر تا سقف 20 درصد

9) در صورت استفاده بيمه گزار از پوشش هاي بيمه نامه، شرايط بيمه نامه تغيير و جدول جديد براساس شرايط بيمه نامه ايجاد و ارائه خواهد شد

10) پرداخت کمک هزينه مشاوره ازدواج بعد از سن 15 سالگی بيمه شده امکان پذير است