بیمه کودک و نوجوان


 

توجه : جهت اطلاع از تعهدات حاصل از شرايط مورد نظر خود مي توانيد از بخش نرخ دهي يا استعلام حق بيمه کودک و نوجوان که به منظور ارائه شرايط اختصاصي بيمه نامه کودک و نوجوان تهيه شده است استفاده نماييد.

 

 

بيمه نامه کودکان و نوجوانان با هدف تامین آتیه فرزندان هر خانواده جهت تامین هزینه های زندگی در آینده اعم از تحصیلات، جهیزیه، ازدواج و ... توسط شرکت سهامی بیمه ایران عرضه می شود.

هر خانواده می تواند برای فرزندان خود از بدو تولید اقدام به خرید این بیمه نامه نمایند.

 

بيمه نامه کودکان و نوجوانان داراي پوشش هاي متنوع در زمينه هاي مختلف به شرح زير مي باشد.

1) پوشش فوت به هر علت

بيمه گر متعهد مي باشد در صورت فوت بيمه شده به هر علت در طول مدت بيمه نامه مبلغ سرمايه فوت مربوط به سال بيمه اي تا تاريخ فوت به مبلغ خسارت افزوده خواهد شد.

2) پوشش فوت در اثر حادثه

در صورت انتخاب اين پوشش و فوت بيمه شده به علت حادثه و سرمايه فوت در اثر حادثه مربوط به سال بيمه اي تا تاريخ فوت به مبلغ خسارت افزوده خواهد شد.

3) پوشش امراض خاص

در صورت ابتلاي بيمه شده به يکي از بيماريهاي خاص به شرح زير و تاييد آن توسط بيمه گر سرمايه امراض خاص به بيمه گزار پرداخت خواهد شد.

- انواع سرطان

- سكته قلبي

- سكته مغزي

- عمل جراحي قلب باز

- پيوند اعضاي اصلي بدن

 

1) حداقل سن بیمه شدگان در بیمه نامه کودکان و نوجوانان 1 سال می باشد.

2) حداقل مدت بیمه نامه در بیمه نامه کودکان و نوجوانان 5 سال می باشد.

3) حداکثر سن بیمه شده در بیمه نامه کودکان و نوجوانان 14 سال تمام می باشد.

4) حداکثر سرمایه مجاز برای پوشش بیماریهای خاص در بیمه نامه کودکان و نوجوانان 50.000.000 ریال می باشد.

5) مجموع سرمايه فوت بيمه شده نزد كليه بيمه گرها در بیمه نامه کودکان و نوجوانان 2.000.000.000 ریال می باشد.