omr


 

توجه : جهت اطلاع از تعهدات حاصل از شرايط مورد نظر خود مي توانيد از بخش نرخ دهي يا استعلام حق بيمه زندگي مان که به منظور ارائه شرايط اختصاصي بيمه نامه زندگي مان تهيه شده است استفاده نماييد.

 

 

بيمه نامه زندگي مان يکي از محصولات متنوع در زمينه بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري مي باشد که پس از بررسي کارشناسان فراوان و نياز سنجي مشتريان و بررسي محصولات مشابه در اين زمينه در داخل و خارج از کشور طراحي و عرضه شده است.

اين محصول از سال 1393 به صورت رسمي از طريق شرکت سهامي بيمه ايران به عنوان کامل ترين محصول بيمه عمر و سرمايه گذاري به فروش مي رسد.

 

بيمه زندگي مان مجموعه اي کامل از پوشش هاي متنوع مي تواند کليه نياز هاي شما را برآورده و آرامش و اطمينان خاطر را براي شما و خانواده تان ارمغان بياورد. بيمه زندگي مان علاوه بر پوشش اصلي فوت داراي پوشش هاي جانبي زير مي باشد.

1) پوشش فوت در اثر حادثه

2) پوشش نقص عضو يا از کار افتادگي کلي و جزئي دائم در اثر حادثه

3) پوشش امراض خاص

4) پوشش سرطان

5) پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه ناشي از حادثه

6) پوشش هزينههاي پزشکي ناشي از وقوع خطرات مشمول بيمه هاي حوادث

 

1) عدم محدوديت سني بيمه شده

2) حداقل سن بیمه شده در بیمه نامه زندگی مان 0 سال می باشد.

3) حداقل مدت بیمه نامه زندگی مان 5 سال می باشد.

4) حداکثر مدت بیمه نامه زندگی مان 106 سال می باشد.

5) ) حداکثر سن بیمه شده در بیمه نامه زندگی مان 106 سال می باشد.

6) حداکثر سن بیمه شده برای دریافت پوشش های اضافی در بیمه نامه زندگی مان 1 سال می باشد.

7) مجموع سرمايه فوت بيمه شده نزد كليه بيمه گرها در بیمه نامه زندگی مان 4.000.000.000 ریال می باشد.

8) برخورداري از تمام مزاياي بيمه نامه در صورت از کار افتادگي کامل و دائم بيمه گزار در اثر حادثه تا پايان مدت بيمه نامه

9) پرداخت يک الي سه برابر آخرين حق بيمه پرداختي سالانه بيمه گزار به مدت ده سال در صورت از کار افتادگي کامل و دائم بيمه گزار بر اثر حادثه تا پايان مدت بيمه نامه

10) پوشش رايگان فوت در اثر حادثه تا زمان صدور بيمه نامه به مدت 7 روز

11) پرداخت 25 درصد سرمايه فوت و حداکثر به ميزان اندوخته رياضي بيمه گزار به بيمه شده هايي که در آخرين سال حيات خود قرار دارند.

12) معافيت استفاده کنندگان از ماليات بر درآمد ارث

13) امکان ادامه پوشش هاي تبعي بيمه نامه در صورت عدم پرداخت حق بيمه توسط بيمه گزار و تامين حق بيمه از محل ذخيره رياضي

14) امکان برداشت بخشي از اندوخته بيمه نامه در هر زمان از مدت بيمه نامه

15) امکان دريافت وام از محل ذخيره رياضي بيمه نامه به ميزان حداکثر 90 درصد از پايان سال دوم بيمه نامه و بدون نياز به ضامن.

16) امکان شروع بيمه نامه با آورده اوليه جهت سرمايه گذاري و بالا بردن ذخيره بيمه نامه

17) امکان تبديل کل يا بخشي از اندوخته بيمه نامه به بيمه بازنشستگي در پايان مدت بيمه نامه

18) مشارکت بيمه گزار در 85 درصد حاصل از سرمايه گذاري بيمه گر بر روي ذخيره بيمه نامه